จดทะเบียนธุรกิจ

company registration

จดทะเบียนธุรกิจ

บริการจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนการค้า และบริการอื่นๆ

  • รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนการค้า
  • รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร (กรณี รายได้กิจการเกิน 8 ล้าน / ปี )
  • รับจดแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท
  • รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม
  • แจ้งเข้า – ออก พนักงาน สำนักงานประกันสังคม
  • ขอยื่นคัดแบบหนังสือรับรองบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – (รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล)

ถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยระดับมืออาชีพ