ตรวจสอบบัญชี

audit

ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

รับตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงินในฐานะผู้สอบบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนดให้กับธุรกิจ
  • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
  • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน

ถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยระดับมืออาชีพ